Header sill

“De leermethode die voor hem werkt, heeft geholpen achterstanden in te halen.” 

 

Header Floris Dewy
Header mila schrijven

Doen! Werkt,  werkt met een doel en volgens een plan.

U neemt telefonisch contact op of stuurt een mail: wellicht heeft u een aantal vragen die u eerst wilt stellen. Dit wordt besproken tijdens een intake gesprek (gratis en vrijblijvend). Tijdens dit intakegesprek vindt de eerste kennismaking met de leering en de ouders plaats. Daarnaast worden de voorgeschiedenis, de hulpvraag en de verwachtingen zorgvuldig in kaart gebracht. 

Onderzoek
Wanneer men besluit dat Doen! Werkt met de leerling aan de slag mag, vindt een pedagogisch, didactisch onderzoek plaats. De aard van de problemen en mogelijke oplossingen worden op schrift gesteld. Daarna stelt Doen! Werkt samen met u, leerkracht en eventueel andere deskundigen (logopedist, orthopedagoog, intern begeleider etc.) een begeleidingsplan op. Alle betrokkenen weten wat er in dit plan staat.

Begeleiding Kind
In deze fase werkt het kind met Doen! Werkt. In de eerste plaats wordt natuurlijk gewerkt aan de oorzaak van het leerprobleem. Daarnaast leert het kind om greep te krijgen op de manier waarop een probleem kan worden opgelost. Het kind leert hoe het kan leren.
Soms wordt creatief een methode, een aanpak bedacht om het leerproces op gang te brengen. Maar ook wordt gebruik gemaakt van nieuw ontwikkelde methodes via internet.

Evaluatie
Er is regelmatig tussentijds overleg met alle betrokkenen. Zonodig worden tussentijds begeleidingsdoelen en begeleidingstermijn bijgesteld.

Doen! Werkt huurt een ruimte in het MFC De Omnibus gevestigd aan het Pallas Atheneplein 2 in Arhem (Schuytgraaf). In overleg kan Doen! Werkt ook op locatie komen.