Nieuwe module!

Plannen én organiseren

'Ik kan heel goed plannen', roepen mijn leerlingen vaak. 'Alleen het uitvoeren van die planning, daar gaat het bij mij vaak mis'. 

Eigenlijk is het heel simpel: het leren plannen.  Toch is hoe je je planning wil indelen, sterk afhankelijk van de persoon die deze planning maakt, aldus Tea Adema (Ik leer leren). Zij vergelijkt het altijd met het maken van een puzzel; de een begint met de hoekjes en werkt vanuit hier verder naar de kanten en vervolgens het middengedeelte,  de ander begint met kleine clusters en vormt dit samen later tot één geheel. Het uiteindelijke doel is hetzelfde: zorgen dat de puzzel af komt. De manier waarop we een leerling leren plannen moet aansluiten bij wie het kind is. Onze manier hoeft niet de manier van leerlingen te zijn. Wanneer wij onze manier opdring aan een leerling en het niet bij deze leerling past, vergaat het plezier in puzzelen snel. 

In de Ik Leer Leren training is er uiteraard veel aandacht voor het onderdeel plannen. Omdat steeds meer leerlingen vastlopen op dit gebied is de Ik Leer Leren training uitgebreid met een speciale workshop voor plannen én uitvoeren van de planning.

De workshop start met een prachtige test om erachter te komen hoe het kan dat de leerling zijn puzzel niet afmaakt. Daarna leert de leerling uiteraard wat hij kan doen om daadwerkelijk een planning te maken die ook uitgevoerd wordt. 

De workshop kan individueel gegeven worden en ook in een groep van maximaal 4 leerlingen. Voor meer informatie, neem contact op via: marloes@doen-werkt.nl of 06 - 38 68 91 80.https://teaadema.nl/ik-leer-leren/